• Xuất xứ: Nga
  • Thương hiệu: Garnier 
  • Thể tích: 150 ml