• Thể tích: 190ml
  • Dạng bào chế của xịt khoáng novosvit : Phun cho khuôn mặt