• Thương hiệu L’Oreal
  • Dùng cả 4-5 tháng
  • Thể tích: 100 ml