• Xuất xứ : Nga
  • Thương hiệu : Teana
  • Trọng lượng : 10 ống x 2ml
  • Dùng cho phụ nữ từ 30 tuổi trở lên