• Xuất xứ: Pháp
  • Quốc gia sản xuất: Nga
  • Thể tích: 50ml