– Xuất xứ: Ba lan

– Màu sắc: Đen

– Thành phần: vỏ gỗ

– Kích thước: dài 20 cm

– Trọng lượng: 6gr